UUTISARKISTO / ARCHIVE OF NEWS

SIRPA HÄKLI

Yksityisnäyttely / Solo Exhibition Top 25 Kuopio, Galleria Carree, Kuopio, 1.6.-19.6.2011

Näyttelyn teokset / The Art Works of the Exhibition

hakli_top25_kuopio_banner.jpg

Näyttelytiedote / Information about the Exhibition

Kuvataideopintojeni päättymisestä tulee vuonna 2011 kuluneeksi 25 vuotta. Näihin vuosiin on sisältynyt monia muutoksia, suurimpana ehkä siirtyminen syväpainografiikasta 1990-luvun loppupuolilla monotypian kautta vähitellen maalaukseen. Pohtiakseni taiteellisia pyrkimyksiäni, ja toteutuneita tai toteutumattomia ajatuksiani, syntyi ajatus ajatus 25-vuotisnäyttelyistä, jotka eivät olisi retrospektiiveja vaan koostuisivat uusista teoksista. Näyttelyistä ensimmäinen, Top 25 Kuopio, avautuu toukokuussa lapsuudenkaupungissani Kuopiossa, Galleria Carreen tiloissa. Elo-syyskuussa on vuorossa näyttely Turussa ja marras-joulukuussa Helsingissä. 

Top 25 Kuopio -näyttelyssä on esillä työprosessin tuloksista ensimmäisiä – maalauksia sarjoista Wabi-sabi (2010–2011) ja Sommitelmia (2011) – sekä teoksia niiden ympärille rakentuneesta sarjasta Selityksiä (2011). Käsiteparia ”wabi-sabi” käytetään japanilaisesta estetiikasta puhuttaessa metaforana muun muassa ”karulle, vetäytyvälle ja viimeistelemättömälle” kauneudelle. Teosteni nimenä käsite osoittaa taiteellisen ideaalini laatua, ja suhteessa ideaaliin, toteutuneiden teosteni väistämätöntä epätäydellisyyttä. Termi ”sommitelma” taas liittyy perinteiseen tapaan nimetä abstraktit maalaukset tavalla, jolla teoksen nimi ei viittaa teoksen ulkopuoliseen todellisuuteen. ”Selityksiä” teosteni muotokieleen tarjoavat pienet, modernin taiteen historiasta kumpuavat maalaukset. 

Ei-esittävä ilmaisu – keskittyminen väriin, muotoon ja sommitteluun – on tuotannossani ohittanut esittävyyden ja aiheen vaatimukset. Tavoitteeni on ollut mielikuvien herättäminen ja visuaalisten elämysten tuotaminen, erityisesti värin avulla. Teokseni Wabi-sabi: Punainen mekko (2010) pohjautuu unkarilaisen Károly Ferenczyn maalaukseen Bird Song (1893) – perusteena maalauksen hohtava väri, ei niinkään aihe. Sovittuani näyttelystä Kuopiossa, aloin nähdä teokseni lapsuuteni läpi: punainen oli lempivärini ja yleisin piirrosvälineeni sinipunakynä. Punaisen värin ansiosta omat vuosikymmeneni Kuopiossa yhdistyvät.


All Rights Reserved © Sirpa Häkli