Kauden teos | Season's Artwork

SIRPA HÄKLI

Syksy 2010 | Autumn 2010

korvat_web.jpg

FI Teostiedot

Teoskuva yllä: Sirpa Häkli, Korvat , kollaasi, monotypia ja syövytys paperille, 53x75 cm, 2008. Teos ja kuva ©Sirpa Häkli 2009

Vedoskollaasien sarja, johon Korvat kuuluu, on keväältä 2008. Muut sarjaan kuuluvat kollaasit ovat nähtävissä Kuvagalleriassa täällä: Kollaasit | Collages 2008.

Teostiedot: Kehystämätön teos neutraalilla taustapaperilla.

Aiheesta

Koska sommittelua voi pitää muodoilla leikkimisenä, liittyy kollaaseihini usein humoristisia aineksia, kuten tässä työssä - Mikki-hiirimäiset korvat. Korvia taas on ollut muissakin teoksissani, kuten esimerkiksi Odotus-sarjan Korvat-diptyykissä (2003).

Teos on myytävänä.

FI Information about the Artwork

IPhoto above: Sirpa Häkli, Ears, collage, monotype and etching on paper, 53x75 cm, 2008. Artwork and photo ©Sirpa Häkli 2009

The artwork Ears belongs to a series of collages made of prints from the spring 2008. Other collages in the series can be seen at the Gallery Album Kollaasit | Collages 2008.

Artwork information: Unframed collage on acid-free background paper.

About the Subject

The composition, or the arrangement of visual elements in an artwork, means playing with forms. That is why my collages often have humoristic elements, like the Mickey Mouse kind of ears in the art work mentioned. The ears have appeared in my other artworks as well, by way of example Diptych the Ears, series Waiting (2003).

The artwork is for sale.