Kauden teos | Season's Artwork

SIRPA HÄKLI

Kevät 2020 | Spring 2020

Sirpa Häkli, Esse (XIII), 105x72 cm, monotype on van Gelder Laurier paper, 1996 ©Sirpa Häkli; Photo ©Paula Kukkonen

FI Teostiedot

Kuva yllä: Sirpa Häkli, sarjasta Esse (XIII), monotypia paperille, 105x72 cm, 1996 ©Sirpa Häkli 2020, Valokuva ©Paula Kukkonen 1996

Teos kuuluu vuosien 1995-1997 aikana valmistuneeseen 20-osaiseen monotypioiden sarjaan nimeltä Esse | Olla. Esse on latinaa ja verbin 'olla' infinitiivimuoto. Sarja käsitteli hyvin abstraktisti mm. "olemassolon tunnetta", hetken kokemusta ja elämän katkeamista.

Öljyvärimaalausta muistuttavan, mutta grafiikan syväpainoprässillä painettavan maalauksellisen monotypian menetelmän olin oppinut yhdysvaltalaisen taiteilijan ja kokeellisen taidegrafiikan pajan, International Institute of Experimental Printmaking, perustajan Garner Tullisin pitämällä mestarikurssilla Jyväskylän Grafiikanpajalla vuonna 1992.

Esse-sarjan teoksia oli yksityisnäyttelyssäni Taidegraafikot -galleriassa Helsingissä vuonna 1996. Sarjan teos numero XII kuuluu Henna ja Pertti Niemistön nykytaiteen kokoelmaan ja teos numero IX hankittiin Postin taidekokoelmiin.

Pandemian aikana on hyvä muistella ja olla kiitollinen hyvistä hetkistä. Taaksepäin katsominen oli syy valita tämän kauden teokseksi hieman vanhempi teos. #pidähuolta #pesekädet #pysykotona #luotaelämään #taidekokemus

Sarjan monotypiat voi nähdä Kuvagallerian tässä albumissa. Tämä ja osa muistakin sarjan teoksista ovat myytävinä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä.

EN Artwork Information

Photo above: Sirpa Häkli, Series Esse (XIII), monotype on paper, 105x72 cm | 41x28 in., 1996 ©Sirpa Häkli 2020; Photo ©Paula Kukkonen 1996

The artwork is part of the series Esse | To Be. The series consists of 20 monotypes from 1995 to 1997. Esse is the main form of the latin verb 'to be'. The title of the series refers to the experiences of existing, living the moment and passing away.

The technique of the 'painterly monotype' resembling that of oil painting was taught to me by Garner Tullis, American artist and founder of the International Institute of Experimental Printmaking on a master class held by him at the Jyväskylä Printshop in 1992.

The series was shown in my solo exhibition at Taidegraafikot Gallery in Helsinki in 1996. One of the monotypes (XII) was bought to the Henna and Pertti Niemistö Contemporary Art Collection and another one (IX) to the art collection of the Post of Finland.

A pandemic is a time to recall and to show gratitude for the good moments in life. Looking back was the reason why I chose an older artwork to be this Season's Artwork. #takecare #washyourhands #stayathome #trustlife #experienceart

All monotypes in the series can be seen at this Gallery Album. This one and some others in the series are for sale. If interested please take contact.