Kauden teos | Season's Artwork

Kevät 2023 | Spring 2023

SIRPA HÄKLI

Sirpa Häkli, Breathing (I), oil colour on canvas, 90x90 cm, 2022 ©Sirpa Häkli 2023

FI Teostiedot

Kuva yllä: Sirpa Häkli, sarjasta Breathing (I), öljyväri Cotton Duck -kankaalle, 90 x 90 cm, 2022 ©Sirpa Häkli 2023

Sarjan Breathing maalaukset liittyvät happeen, hengittämiseen ja luontoon. Elämän ylläpitämisessä happi on keskeisessä asemassa, minkä lisäksi sisään- ja uloshengittäminen voi herättää ihmisessä monenlaisia mielleyhtymiä, muistoja ja tunteita. Kuvan maalauksen muoto on nouseva – maalauksen voi nähdä esimerkiksi muotokuvana hengittävästä ihmisestä – kun toiset sarjan maalaukset kuvaavat hengitystä pikemminkin prosessina.

Sarjan Breathing teoksista kolme on myytävänä Taidemaalariliiton teosvälitystilaisuudessa 17.2.-17.4.2023 välisenä aikana - kuvan maalaus verkkotapahtumassa, kaksi muuta myös Kaapelitehtaalla, Helsingissä 11.-19.3.2023.

Teos on myyty.

EN Artwork Information

Photo above: Sirpa Häkli, Series Breathing (I), oil colour on Cotton Duck, 35,4 x 35,4 in., 2022 @Sirpa Häkli 2023

The subject matters of the series Breathing are also oxygen and nature. Obviously oxygen is necessary to maintain life. Besides, inhaling and exhaling evoke many kinds of associations, memories and emotions. The shape of this painting is rising – the painting can be intepreted as a portrait of a breathing human – while other works in the series rather bring forth breathing as a process.

Three works in the series Breathing are for sale during the Sales Event of The Finnish Painter's UnionThe Finnish Painter's Union, 17 February to 17 April, 2023 - the painting above on-line, two others at the Cable Factory, as well, 11 to 19, March, 2023.

The artwork is sold.