Kauden teos | Season's Artwork

SIRPA HÄKLI

Kevät 2011 | Spring 2011

muistumia_i_web.jpg

FI Teostiedot

Kuva yllä: Sirpa Häkli, Sarjasta Muistumia (I), akvarelli ja guassi, 82x112 cm, 2009. © Teos ja kuva Sirpa Häkli 2009

Tämä teos on esillä Taidemaalariliiton teosvälitystilaisuudessa Kaapelitehtaalla Helsingissä 11.3.-20.3.2011. Muistumia-sarjan muut teokset voi nähdä Kuvagallerian kuva-albumissa: Uusimmat vesivärimaalaukset (2010-2011).

Teostiedot: Kehystetty teos, kehyksen ulkoreunan koko 96x121 cm, vitriinikehys, kuultavan valkea puulista, kirkas lasi.

Teos on myyty.

Aiheesta ja teemasta

Teoksessa yhdistyvät minua usein motivoivat piirteet: sekä konstruktivistinen että "vapaa" muoto ja puhdas, voimakas väri. Teoksen aihe – muistaminen, mieleen palauttaminen – viittaa tutunomaisuuden tuntemuksiin ja déjà vu -ilmiöön. Tuntuu kuin jokin asia olisi koettu jo aiemmin, vaikkei sitä voisikaan heti palauttaa mieleensä. Tai vaihtoehtoisesti asian tai tilanteen muistaa esimerkiksi tiettyjen värien ja muotojen kautta.

EN Information about the Artwork

Image above: Sirpa Häkli, From the Series Reminiscence (I), Aquarelle / gouache, 82x112 cm, 2010. Artwork and photo © Sirpa Häkli 2009

This art work is exhibited at the Sales Exhibition of the Finnish Painters' Union at the Cable Factory in Helsinki in 11.3.-20.3.2011. Other works of the series Reminiscence can be seen at the Web Gallery in the album: Newest Watercolour Paintings (2010-2011).

Art work information: The framed watercolour painting raised from the backing with an inner moulding and with a wooden frame (100x140 cm) in translucent white colour and a bright glass.

The painting is sold.

About the Subject an the Theme

The art work contains some features often motivating my art:both the constructivist and the so called free form as well as the pure and the strong colour. The subject of the art work – remembering, reminiscence – refers to an experience of something bringing memories or to a feeling called déjà vu. A thing or an event can appear familiar to us even if we could not remember immediately what it really was. Sometimes one can remember the first certain colours or perticular forms.