Kauden teos | Season's Artwork

SIRPA HÄKLI

Talvi 2011 | Winter 2011

hakli_sirpa_selityksia_x_ja_ii_2011_web.jpg

FI Teostiedot

Kuva yllä: Sirpa Häkli; vas. Selityksiä (X): Konkretismi, akryyli ja kuivapigmentti kankaalle, 41 x 41 cm; oik. Selityksiä (II): Supprematismi, akryyliväri kankaalle, 40 x 40 cm; molemmat 2011. ©Sirpa Häkli 2011

Sarjassa Selityksiä on 14 maalausta vuosilta 2010-2011. Niihin on voinut tutustua Top 25 -näyttelyissäni Galleria Carreessa Kuopiossa, Galleria Bernerissä Turussa ja tm-galleriassa Helsingissä. Kuvat sarjan muista teoksista albumissa Akryylimaalauksia kankaalle (2010-2011).

Sarjan maalaukset kumpuavat modernin kuvataiteen historiasta, erityisesti sen usein yksinkertaistavastakin ryhmittelevästä tyyliluokittelusta ja taidesuuntausten jaottelusta. Sen lisäksi teokset pyrkivät "selittämään", mistä suuntauksista olen vuosien kuluessa innostunut ja mitä vaikutteita taiteestani voi etsiä.

Teokset ovat myytävinä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

EN Information about the Artwork

Photo above: Sirpa Häkli; left: Explanations (X): Concretism, acrylic colour and colour pigment on canvas, 41 x 41 cm; right: Explanations (II): Supprematism, acrylic colour on canvas, 40 x 40 cm, both 2011. ©Sirpa Häkli 2011

The series Explanations includes 14 paintings from 2010-2011. They have been exhibited in various constellations in my Top 25 solo exhibitions at Gallery Carree in Kuopio, at Gallery Berner in Turku and at Gallery tm in Helsinki. The pictures of the other works from the series in the album Acrylic Paintings on Canvas (2010-2011).

The idea of the series arise from the history of modern art, especially from the often simplifying classification of styles and from the division into artistic movements. In addition to that the paintings of the series aim to "explane" which of those movements have inspired my through the years and which influences could be found in my art.

The artworks are for sale. If interested, please take contact.