UUTISARKISTO | NEWS ARCHIVE

SIRPA HÄKLI

Ryhmänäyttely | Grupputställning | Group Exhibition

DRIFT - AJELEHTIA - DRIFT

SIRPA HÄKLI, DUNCAN BUTT JUVONEN, CARITA MAURY & PANU OLLIKAINEN

5.1.-22.1.2013 Galleria | Galleri | Gallery Mältinranta, Tampere

drift_kutsu_a4_72dpi.jpg


maltinranta_punainen-logo_s.jpg

NÄYTTELYTIEDOTE

Kansainvälisessä Siirtymiä – Förskjutningar – Transisions -symposiumissa Unkarissa kesällä 2009 toisiinsa tutustuneita taiteilijoita yhdistää sekä useiden tekniikoiden yhdistely että tutkiva asenne kuvataiteeseen ja perinteeseen. Galleria Mältinrannassa avautuu ryhmän ensimmäinen yhteinen näyttely.

Näyttelyn otsikko Drift (engl.) – AjelehtiaDrift (ruots.) viittaa liikkeeseen ja tahattomaan kulkeutumiseen. Ajelehtiminen voi olla konkreettista tai kuvaannollista, pakotettua tai vapaaehtoista – esimerkiksi maleksimista, heittelehtimistä tai ajatusten harhailua. Ajelehtija voi olla myös tuuliajaolla tai elää viettiensä vietävänä.

Ajelehtiminen on kulkemista myötävirtaan. Mutta onko virran viemä täysin ohjauskyvytön – ajautuuko hän minne sattuu vai voiko hän pyrkiä pysähtymään ja vaihtamaan suuntaa? Entäpä jos ajelehtimiseen sisältyykin tietoisuutta ja etsintää, draivia & flow'ta?

Sirpa Häklin Tunnustuksia- ja Selityksiä-sarjojen maalaukset kuvaavat hänen eskapismilla, nostalgialla ja taiteen historialla kyllästettyä epätäydellisyyden estetiikkaansa. Taiteilija kokee ajelehtivansa läpi aikojen ja tyylien, poimien aaltojen rantaan heittämiä taidehistoriallisia teemoja ja tyylillisiä aineksia.

Duncan Butt Juvosen teokset koostuvat neljästä Turner’s Abattoirsin myynninedistämistuotteesta, joilla juhlistettiin iloisin värein yrityksen kuuluisimpia lihanjalostuslaitoksia. Mustemaalaukset kuvaavat hellästi laitosten toimivuutta, ja niissä on läsnä rauhoittava ja tuttu hymyilevä sika, jolla on yllään teurastajan esiliina Turner’s Abattoirsin logolla.

Carita Mauryn mielenkiinnon kohteena on aistittavan todellisuuden läsnäolo ja sen kuvaaminen. Hän soveltaa näyttelyn teoksiinsa sekä abstraktia että esittävää kuvakieltä, kieltä jossa värien keskinäinen dialogi on merkityksellisessä asemassa.

Panu Ollikainen työskentelee niin maalaten kuin veistäenkin ja käyttää työskentelyssään monia materiaaleja ja menetelmiä. Taiteilija on kiinnostunut rakentumisen ja lokeroitumisen merkityksistä. Mikään ihmisen kaava tai lokero ei kuitenkaan pysty hallitsemaan todellisuuden kaikkia puolia vaan vällin jää tila, jossa rajoitteet eivät pakota. Silloin on mahdollisuus uuden luomiseen.

Taidekeskus Mältinranta | Galleria Mältinranta

www.tampereen-taiteilijaseura.fi

Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere

info@tampereen-taiteilijaseura.fi

puh.+ fax: 010-420 2040

Avoinna: ma–to 12–18 , pe–su 12–16

All Rights Reserved © Sirpa Häkli