Kauden teos / Seasons Artwork

Kauden teos | Season's Artwork

SIRPA HÄKLI

Kesä 2014 | Summer 2014

a_sirpa_hakli_munro_in_dantes_paradise_i_2014_web.jpg

FI Teostiedot

Kuva yllä: Sirpa Häkli, Munro Danten Paratiisissa (I), akryylimuste ja kollaasi kirjan sivuille, 18x24 cm, 2014. Teos ja kuva © Sirpa Häkli 2014.

Munro Danten Paratiisissa (2014) -sarjan teokset on tehty Dante Alighierin (1265-1321) teoksen Jumalainen näytelmä, osa Paratiisi [Divina commedia. Paradiso. 1300-luku] ruotsalaisen vuonna 1857 painetun laitoksen sivuille [Dante Alighieris. Gudomliga komedi. Tredje delen: Paradiset.' Lund, C.V.K. Gleerups Förlag].

Sarjan nimeen sisältyvä 'Munro' viittaa Clevelandin (Yhdysvallat) taidemuseon museokasvattaja ja taidehistorioitsija Thomas Munroon (1897-1974), jonka esseekokoelman [Thomas Munro. Toward Science in Aesthetics. Selected Essays. Indianapolis, Bobbs-Merrill Company, 1956] sivuille tein vuosina 2012-2014 maalauksista ja piirustuksista koostuvan sarjan nimeltä Aesthetics and the Artist. Kun Munron kirjan sivut loppuivat, jatkoin Danten kirjan sivuilla: näin Dante sai Paratiisiinsa vieraaksi Munron esteettisiä näkemyksiä (=tekstikappaleita).

Kolme teosta sarjasta Munro Danten Paratiisissa ja 20 teosta sarjasta Aesthetics and the Artist oli esillä yksityisnäyttelyssäni Esteetikon päiväkirjamaalauksia ja piirustuksia kirjansivuille Galleria Uusi Kipinässä | Kirnussa Lahdessa 7.5.–25.5.2014.

Molempien sarjojen teokset ovat myytävinä - jos olet kiinnostunut niistä, ole hyvä ja ota yhteyttä.

EN Information about the Artwork

Image above: Sirpa Häkli, Munro in Dante's Paradise (I), acrylic ink and collage on book pages, 18x24 cm, 2014. Artwork and photo © Sirpa Häkli 2014.

The artworks in the series Munro in Dante's Paradise (2014) are made on book pages of Divine Comedy: Paradise [Divina commedia. Paradiso. 14th cent.) by Dante Alighieri (1265-1321). The edition in question was printed in Sweden in 1857 [Dante Alighieris. Gudomliga komedi. Tredje delen: Paradiset.' Lund, C.V.K. Gleerups Förlag].

'Munro' in the title of the series refers to the museum educator and the art historian at Cleveland Museum of Art Thomas Munro (1897-1974). I made inbetween 2012 and 2014 a series of paintings and drawings entitled Aesthetics and the Artist on book pages of Munro's essay collection [Toward Science in Aesthetics. Selected Essays. Indianapolis, Bobbs-Merrill Company, 1956]. When the pages in Munro's book were used up I continued with the Dante book: this is how Dante's Paradise got Munro's aesthetics views (=text parts) as visitors.

Three artworks from the series Munro in Dante's Paradise and twenty from the series Aesthetics and the Artist were exhibited in my solo exhibition Aesthetic Diary - Paintings and Drawings on Book Pages at Gallery Uusi Kipinä | Kirnu in Lahti from May 7th to May 25th this year.

The artworks of the two series are for sale - if you are interested in them please take contact.