Kauden teos / Seasons Artwork

Kauden teos | Season's Artwork

SIRPA HÄKLI

Syksy 2014 | Autumn 2014

06_hakli_sirpa_diptych_vi_explanations_2014_web.jpg

FI Teostiedot

Kuva yllä: Sirpa Häkli, Diptyykki (VI) sarjasta Selityksiä, akryyli- ja liimaväri ja öljypastelli kankaalle, yksittäinen osa 40 x 40 x 3 cm, kokonaisuus 40 x 92 cm, 2014. Teos ja kuva ©Sirpa Häkli 2014.

Sarjaan Selityksiä kuuluu 30 yksittäistä teosta, joihin voi tutustua kuvagallerian albumissa Maalauksia kankaalle sarjasta Selityksiä (2011-2014). Vuonna 2014 olen koonnut yksittäisistä maalauksista diptyykkejä, joista myös kuvan diptyykki on mukana Viipurin Taiteilijaseuran Vitas 85 -juhlanäyttelyssä Järvenpään taidemuseossa 10.10.2014-31.1.2015.

Sarjan maalausten teemat kumpuavat kuvataiteen ja kuvatyyppien historiasta. Diptyykin (VI) teema on moniulotteinen tila. Vasemman puoleinen maalaus on versio Pantokrator-ikonista, oikeanpuoleisen teos taas geometrian monitahokkaasta nimeltä ikosaedri.

Teos on vuokrattu.

EN Information about the Artwork

Image above: Sirpa Häkli, Diptych (VI), series Explanations, acrylic colour and dry pigment and oil pastel on canvas, a single part is 40 x 40 x 3 cm, the size of the two parts together is 40 x 92 cm, 2014. Artwork and photo ©Sirpa Häkli 2014.

The series Explanations consists of 30 paintings. See them in the Gallery album Paintings on canvas from the series Explanations (2011-2014). In 2014 I used individual paintings to make diptychs out of which also this one is exhibited at the Vyborg Artists' Society Jubilee Exhibition Vitas 85 at Järvenpää Art Museum October 10t, 2014 to January 31, 2015.

The idea of the series arise from the art history and from the iconographic picture types. The theme of the Diptych (VI) is multidimensional space. The painting on the left is a version of the Pantocrator icon, the one on the right of the geometric polyhedron called icosahedron.

The artwork is rented.