Kauden teos / Seasons Artwork

Kauden teos | Season's Artwork

SIRPA HÄKLI

Syksy 2014 | Autumn 2014

06_hakli_sirpa_diptych_vi_explanations_2014_web.jpg

FI Teostiedot

Kuva yllä: Sirpa Häkli, Diptyykki (VI) sarjasta Selityksiä, akryyli- ja liimaväri ja ölypastelli kankaalle, yksittäinen osa 40 x 40 x 3 cm, kokonaisuus 40 x 92 cm, 2014. Teos ja kuva © Sirpa Häkli 2014.

Sarjaan Selityksiä kuuluu 30 yksittäistä teosta, joihin voi tutustua kuvagallerian albumissa Maalauksia kankaalle sarjasta Selityksiä (2011-2014). Vuonna 2014 olen koonnut yksittäisistä maalauksia sekä diptyykkejä että triptyykkejä, joista ensin mainittuja - myös kuvan diptyykki - on mukana Viipurin Taiteilijaseuran Vitas 85 -juhlanäyttelyssä Järvenpään taidemuseossa 10.10.2014-31.1.2015.

Sarjan maalausten teemat kumpuavat kuvataiteen ja kuvatyyppien historiasta. Diptyykin (VI) teema on moniulotteinen tila. Vasemman puoleinen maalaus on versio Pantokrator-ikonista, oikeanpuoleisen teos taas geometrian monitahokkaasta nimeltä ikosaedri.

Teos on vuokrattu.

EN Information about the Artwork

Image above: Sirpa Häkli, Diptych (VI), series Explanations, acrylic colour and dispersion and oil pastel on canvas, single part 40 x 40 x 3 cm, whole size 40 x 92 cm, 2014. Artwork and photo © Sirpa Häkli 2014.

The series Explanations consists of 30 paintings. See them in the Web Gallery album Paintings on canvas from the series Explanations (2011-2014). In 2014 I have used individual paintings to make some diptychs and triptychs. Some of the diptychs are exhibited at the Vyborg Artists' Society Jubilee Exhibition Vitas 85 at Järvenpää Art Museum from October 10th 2014 to January 31st 2015.

The idea of the series arise from the art history and from the iconographic picture types. The theme of the Diptych (VI) is multidimensional space. The painting on the left is a version of the Pantocrator icon, the one on the right of the geometric polyhedron called icosahedron.

The artwork is rented.