Taiteestani | Artist's Statement

SIRPA HÄKLI

FI BIOGRAFIA

Olen Helsingissä työskentelevä kuvataiteilija ja taidemaalari. Olen opiskellut maalausta ja taidegrafiikka Turun Piirustuskoulussa (kuvataiteilijan loppututkinto 1984) ja Jan Matejko Kuvataideakatemiassa, Krakovassa, Puolassa (jatko-opinnot 1984–1986) sekä taidehistoriaa Helsingin yliopistossa (FM 2009). Olen pitänyt näyttelyjä vuodesta 1983 lähtien niin kotimaassa kuin ulkomailla ja saanut useita valtakunnallisia ja alueellisia apurahoja. Olen Taidemaalariliiton, Helsingin Taiteilijaseuran ja Viipurin Taiteilijaseuran jäsen.

Teoksiani on mm. valtion taideteostoimikunnan, Ulkoministeriön ja Eduskunnan kokoelmissa, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Keuruun ja Vantaan taidemuseoiden, Kuntsin modernin taiteen museon (Vaasa) ja Wäinö Aaltosen museon (Turku) sekä Turun kaupungin ja Henna ja Pertti Niemistön säätiön kokoelmissa. Ulkomaisissa kokoelmissa teoksiani on mm. Puolan Kansallismuseon (Gdansk), Romanian Kansallismuseon (Cluj), Sándor Nógrádi Museon (Salgótarján, Unkari) sekä Frans Masereel -keskuksen (Kasterlee, Belgia) ja Luciano Benettonin (Italia) kokoelmissa.

FI ARTIST'S STATEMENT

Taidemaalarina käytän pääasiallisesti öljy- ja akryylivärejä yhdistettynä kuivapigmentteihin. Lisäksi piirrän ja teen kollaaseja. Tuotantoni keskeisiä piirteitä ovat selkeä muoto, kokemuksellinen värienkäyttö, maalauksellisuus ja tekniikoiden yhdistäminen. Kuvakieleni on pääasiassa ei-esittävää ja ekspressiivistä.

Työskentelen prosessinomaisesti ja sarjallisesti. Teosteni teemat ja aiheet ovat vuosien varrella vaihdelleet erilaisten käsitteellisten tai filosofisten määreiden – kuten aika, ääni, luonto, ihmisyys –
visuaalisesta kuvaamisesta aina maisemiin ja taidehistorian kuva-aiheisiin. Teemojen laveudesta johtuen teen isoja teossarjoja, joihin syntyy uusia osia useidenkin vuosien ajan. Taiteilijana haluan yllättää, tuottaa elämyksiä ja kyseenalaistaa totuttuja ajattelumalleja.

Sirpa Häkli, kuvataiteilija ja taidemaalari, maaliskuu 2021

Sirpa Häkli, Work-in-Progress, February 2021 ©Sirpa Häkli 2021

EN RESUMÉ

I am a visual artist and painter based in Helsinki, Finland. I have studiedpainting and printmaking at Turku School of Fine Arts, Finland (Diploma in Visual Arts 1984) and Jan Matejko Academy of Fine Arts, Cracow, Poland (Postgraduate Studies 1984–1986) and art history at University of Helsinki, Finland (Master of Arts 2009). I have exhibited since 1983 in Finland and abroad and recieved many national and regional grants. I am a member of the Finnish Painters' Union, the Helsinki Artists' Association and the Vyborg Artists' Society.

My work is included in many permanent art collections in Finland and abroad, among others the Finnish State Art Deposit, Ministry for Foreign Affairs and Finnish Parliament Collections, Hämeenlinna, Jyväskylä, Keuruu and Vantaa Art Museums' Collections, Kuntsi Modern Art (Vaasa) and Wäinö Aaltonen Museum (Turku) collections as well as City of Turku And Henna and Pertti Niemistö Art Foundation Collections. Art collections abroad count Polish National Museum (Gdansk), Romanian National Museum (Cluj), Sándor Nógrádi Museum (Salgótarján, Hungary), Frans Masereel Center (Kasterlee, Belgium) and Luciano Benetton (Italy) Collections.

ARTIST'S STATEMENT

I am a visual artist and painter. My main mediums are oil and acrylic colours combined with dry pigments. I also draw and make collages. Key features in my work include clarity of form and colour, a painterly style and combining techniques. My visual language is mainly non-figurative, expressive and structural.

I approach my art as a process and work serially. My themes and subjects have ranged over the years from the visual depiction of various concepts or philosophical ideas – such as time, voice, nature and humanity – to landscapes and topics in art history. Due to the broadness of the themes I produce large series of artworks, with new pieces added over a period that may span several years. As an artist I want to surprise, provide visual experiences and challenge conventional patterns of thought.

Sirpa Häkli, Visual Artist and Painter, March 2021