Taiteestani | Artist's Statement

SIRPA HÄKLI

FI ARTIST’S STATEMENT

Aika, ääni, maisema, abstraktio

Olen kuvataiteilija ja taidemaalari. Käytän pääasiallisesti öljyvärejä ja akryylipohjaisia materiaaleja yhdistettyinä kuivapigmentteihin. Lisäksi piirrän ja teen kollaaseja. Tuotantoni keskeisiä piirteitä ovat selkeä muoto, kokemuksellinen värienkäyttö, maalauksellisuus ja tekniikoiden yhdistäminen. Kuvakieleni on pääasiassa ei-esittävää ja ekspressiivistä.

Työskentelen prosessinomaisesti ja sarjallisesti. Teosteni teemat ja aiheet ovat vuosien varrella vaihdelleet erilaisten käsitteellisten tai filosofisten määreiden – kuten aika, ääni, olemassaolo, ihmisyys – visuaalisesta kuvaamisesta aina maisemiin ja taidehistorian kuva-aiheisiin. Teemojen laveudesta johtuen teen isoja teossarjoja, joihin syntyy uusia osia useidenkin vuosien ajan.

Viime vuodet työskentelyäni ovat motivoineet erityisesti taidehistorian ja estetiikan näkökulmat. Olen työstänyt ajatusta modernismin tyylisuuntausten jatkumisesta nykytaiteessa ja uusintanut maalaustaiteen klassisia aiheita. Tavoitteeni on lisätä ymmärrystä taiteen monikerroksisuutta kohtaan tarjoten katsojalle keinoja taiteen yksilölliseen tulkintaan. Taiteilijana haluan yllättää, tuottaa elämyksiä ja kyseenalaistaa totuttuja ajattelumalleja.

Sirpa Häkli, toukokuu 2016

sirpa_hakli_maalattuja_kankaita_2012_web.jpg

Kuva|Photo: Maalausinstallatio | Painting Installation, 2012 © Sirpa Häkli 2012


EN ARTIST'S STATEMENT

Time, Voice, Landscape, Abstraction

Iam a visual artist and painter. My main mediums are oil and acrylic colours combined with dry pigments. I also draw and make collages. Key features in my work include clarity of form and colour, a painterly style and combining techniques. My visual language is mainly non-figurative, expressive and structural.

I approach my art as a process and work serially. My themes and subjects have ranged over the years from the visual depiction of various concepts or philosophical ideas – such as time, voice, existence and humanity – to landscapes and topics in art history. Due to the broadness of the themes I produce large series of artworks, with new pieces added over a period that may span several years.

In recent years my work has been motivated particularly by the viewpoints of art history and aesthetics. I have been working on the notion of the continuum found in Modernist styles and renewed classical subjects of fine arts. My aim is to augment understanding of art’s multilayeredness by offering the viewer tools for individual interpretations. As an artist I want to surprise, provide visual experiences and challenge conventional patterns of thought.

Sirpa Häkli, May 2016