Taidetta kotiin, työpaikalle tai lahjaksi | Art to decorate and as a gift

SIRPA HÄKLI

MAALAUSPOHJAN TEKEMINEN | MAKING A CANVAS FOR PAINTING (2015)

A. Kiilakehyksen kokoaminen | Constructing the Wooden Stretcher

Hakli_Sirpa_making_new_canvas_1_2015_web.jpg

1. Tilatut kiilapuut ovat saapuneet! | New stretcher bars have arrived!

Hakli_Sirpa_making_new_canvas_2_2015_web.jpg

2. Kiilapuut purettuna pakkauksestaan. | Unpacked stretcher bars.

Hakli_Sirpa_making_new_canvas_3_2015_web.jpg

3. Kiilapuut liu'utetaan kulmistaan kiinni toisiinsa. |

The stretcher bars are connected in the corners.

Hakli_Sirpa_making_new_canvas_4_2015_web.jpg

4. Isoon kiilakehykseen tarvitaan myös tukipuita. |

A big size wooden stretcher needs cross braces for support. 

Hakli_Sirpa_making_new_canvas_5_2015_web.jpg

5. Valmiiksi koottu keskikokoinen kiilakehys.|

The finished assembly of a medium size stretcher frame.

Hakli_Sirpa_making_new_canvas_6_2015_web.jpg

6. Valmiiksi koottu iso kiilakehys. |

The finished assembly of a big size stretcher frame.

B. Kankaan kiinnittäminen | Mounting the Canvas

Hakli_Sirpa_making_new_canvas_7_2015_web.jpg

7. Kangas pingotetaan kiilakehykseen niiteillä. |

The canvas is attached to the stretcher frame with carpentry staples.

Hakli_Sirpa_making_new_canvas_8_2015_web.jpg

8. Ison kankaan kiinnittämiseen tiukasti käytetään kangaskiristyspihtejä. |

A canvas plier is needed to stretch a big canvas tightly.

Hakli_Sirpa_making_new_canvas_9_2015_web.jpg

9. Kangaskiristyspihdit. | A canvas plier.

Hakli_Sirpa_making_new_canvas_10_2015_web.jpg

10. Valmis koottu ja pingotettu kiilakehyspohja. |

The finished mounted and stretched canvas.

C. Kankaan pohjustaminen | Priming the Canvas

Hakli_Sirpa_making_new_canvas_11_2015_web.jpg

11. Kangas käsitellään aluksi ohuilla liimaseoskerroksilla, jotta se kiristyy eikä ime liikaa pohjustusainetta. |

Sizing glue is applied in thin layers to tighten the canvas and to seal the nap of the cloth.

Hakli_Sirpa_making_new_canvas_12_2015_web.jpg

12. Valmis liimattu kangaspohja. | The finished sized canvas.

Hakli_Sirpa_making_new_canvas_13_2015_web.jpg

13. Liimatulle kankaalle levitetään muutama pohjustekerros

(orgaanisella pohjustusaineella tai gessolla). |

The sized canvas is primed in a few layers (with an organic primer or gesso).

Hakli_Sirpa_making_new_canvas_14_2015_web.jpg

14. Valmis pohjustettu kangas = valmis maalaamista varten! |

The finished primed canvas = ready for painting!

VARSINAISET TEKO-OHJEITA | STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS:

http://www.wikihow.com/Stretch-a-Canvas

https://en.wikipedia.org/wiki/Stretcher_bar

http://www.wikihow.com/Prime-a-Canvas

© Photos: Sirpa Häkli 2015