Kauden teos | Season's Artwork

SIRPA HÄKLI

Talvi 2018 | Winter 2018

Sirpa Häkli, Toward Science in Aesthetics (V), ink and graphite on book pages, 23x30 cm, 2018 ©Sirpa Häkli 2018

FI Teostiedot

Kuva yllä: Sirpa Häkli, Toward Science in Aesthetics (V), muste ja lyijykynä kirjan sivuille, 23x30 cm, 2018. ©Sirpa Häkli 2018

Teos kuuluu 40-osaiseen sarjaan Aesthetics and the Artist (2012-2018). Sarjan teokset on toteuttu Thomas Munron estetiikkaa ja taidekritiikkiä käsittelevän esseekokoelman Toward Science in Aesthetics, 1956 [1928] sivuille.

Sarja koostuu joko uudelleentulkinnoista aiemmasta tuotannostani tai toisinnoista esteettisesti mielenkiintoisiksi kokemistani taidehistoriallisista maalauksista, arkkitehtuuripiirroksista tai
teknisistä malleista.

Yllä oleva teokseni perustuu italialaisen taiteilijan, Artemisia Gentileschin maalaukseen Julia leikkaa Holoferneen pään |Giudetta decapita Olofernes (1611-12). Sodan ja aggression kuvaaminen on taiteessa yleistä, mutta Gentileschin elämänkerran kirjoittanut Mary Garrard (1989) on esittänyt maalauksen toimineen "katarttisena ilmaisuna taiteilijan kokemasta vihasta ja ehkä alistamisesta”. Lue lisää alkuperäisestä teoksesta Wikipediasta.

Sarjan teoksia oli laajasti esillä yksityisnäyttelyssäni Esteetikon päiväkirja - maalauksia ja piirustuksia kirjan sivuille Galleria Uusi Kipinässä, Lahdessa, keväällä 2014 (täällä näyttelyn tiedoteteksti.) ja Wiurilan Kesän näyttelyssä Wiurilan kartanossa Halikossa, Salossa, kesällä 2019.

Sarjan teoskuviin voi tutustua Gallerian albumissa Teoksia kirjansivuille.

Sarjan teokset ovat myynnissä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä.

EN Artwork Information

Photo above: Sirpa Häkli, Toward Science in Aesthetics (V), ink and graphite on book pages, 23x30 cm, 2018. ©Sirpa Häkli 2018

The artwork belongs to a series of 40 drawings and paintings titled Aesthetics and the Artist (2011-2018). The works are drawn and painted on book pages of an essay collection on aesthetics and art critisism: Thomas Munro, Toward Science in Aesthetics, 1956 [1928].

The series consists of new interpretations based on my earlier production or variants of aesthetically interesting art historical paintings, architectural drawings or technical models.

My work above is is based on Italian artist Artemisia Gentileschi's painting Judith beheading Holofernes | Giudetta decapita Olofernes (1611-12). Representations of war and aggression in art are common but Gentileschi's biographer Mary Garrard (1989) has stated that the painting functions as "a cathartic expression of the artist's private, and perhaps repressed, rage". Read more about the original artwork on Wikipedia.

The series was widely shown at Gallery Uusi Kipinä in Lahti, in spring 2014, on a solo exhibition titled Aesthetic Diary - Paintings and Drawings on Book Pages and in the Wiurila Summer Exhibition at Wiurila Manor in Halikko, Salo, Finland, in summer 2019.

See more artworks in the series at the web gallery album Works on Book Pages.

The artworks are for sale. If interested, please take contact.